Tjenester

bergenbegravelsesbergenbyråbegravelsesbergen

24t. hentetjeneste- nøytral bårebil – hele døgnet
Stell av den døde og nedlegging i kiste
Dødsmelding og andre offentlige papirer
Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
Visning /Muslimsk begravelses seremoni / båreandakt
Fastsettelse av tid og sted for seremoni
Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
Formidle dødsannonse(r) i aviser
Trykking av program (sanger) og evt. takkekort
Formidle solosang, solospill, forsanger o.l.
Blomster / båredekorasjoner / kranser / sløyfetrykk
Pynting og assistanse i kirken
Transport av kiste til kirken / kirkegård / krematoriet
Transport av kiste / urne i inn- og utland
Minnesamvær – ordne lokaler og servering
Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
Avtale tid for urnenedsettelse
Trekors / ventetegn med navn, i påvente av gravmonument