Produkter

bergenbegravelsesmuslimsbegravelsenamaz

 

Kister

Vi tilbyr et stort utvalg i kister. Vår leverandør SIBI leverer kister av høy kvalitet.
På vårt lager har vi Klassisk, hvit kiste m/trehåndtak og m/hengehåndtak, Ornamentkiste og Eikfoliert kiste. Ønskes andre kister, bestiller vi dette.

 

Programhefter

Kjære pårørende
Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Ofte er det avdødes tilhørighet til
kyrkja eller andre trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både kyrkjelege, humanistiske og
personlige seremonier, gir stort rom for personlige valg også når det gjelder sanghefter.
Norges Begravelses byrå har lang erfaring i å tilrettelegge og tilbyr et bredt utvalg av sangheftemotiver.
Hjemmesiden viser noen eksempler på våre motiv. I tillegg har vi mulighet til å kombinere ulike motiv på for- og bakside der det er plass. Der det er urolige bilder kan vi også plassere dusefelt over deler av bildet så teksten blir leselig.
Er det ønske om å bruke egne bilder? For eksempel bilde av avdøde, natur, kirke, eller noe avdøde har laget – har vi mulighet til dette også. Symboler kan trykkes på i tillegg.
Vi håper forslagene i linken under kan gi ideer og samtidig gjøre det lettere å finne motiv til sangheftet. Spør oss gjerne. Vi kan veilede i bildevalg og plassering av de ulike motivene.

 

Gravmonument

Vi tilbyr et stort utvalg i gravmonumenter. Vår leverandør en av størsta Stenindustri  leverer produkter av høy kvalitet.

 

 

Planleggingssamtalen

Etter et dødsfall er det vanlig med en planleggingssamtale mellom familien og en av våre konsulenter. Tidspunktet for denne samtalen er ofte noe av det første som avtales.
Under samtalen går vi gjennom alt som er relevant i forbindelse med gravferden – blant annet nødvendig informasjon i forhold til å få meldt dødsfallet til offentligheten, utforming av eventuell dødsannonse, alle nødvendige valg i forhold til blomster, kiste, klær, seremoni og ønsker for innhold i denne. Vi vil også informere om veien videre for dere, herunder arveoppgjør og skifte, gravstein, urnenedsettelse, osv.
Om ønskelig kan du ringe oss hele døgnet, også i helger og i høytider, ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en forhåndsavtale for samtale.

 

Minnesamvær

I Norge har vi lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opplevelser. Nettopp felleskapet er for mange viktig i sorgarbeidet. Vi bekrefter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.
Et minnesamvær kan legges opp etter skikker og tradisjoner, eller etter helt spesielle ønsker. Enten hjemme eller i et leid lokale.
Vi har lang erfaring i å arrangere minnesamvær og kan tilby en komplett løsning, inklusiv mat, kaker, kaffe, te, mineralvann, oppdekking, servering og opprydding.
Ta gjerne kontakt, så kan vi informere om de mulighetene som finnes i nærheten av der seremonien finner sted.

 

Programhefte/sangheft

Etter at innholdet i seremonien er bestemt, settes det vanligvis opp et programhefte. På denne siden kan du se eksempler på ulike motiver.
Det finnes mange ulike layout, farger, formater og oppsett. Vi kan sette opp et forslag til deg. Snakk med oss, så hjelper vi deg.

 

Transport – hjemsendelse

Norges Begravelses byrå tar hånd om alle praktiske forhold i forbindelse med transport og hjemsendelse av utlendinger som bor i Bergen, Oslo, Trondheim og stavanger   .
Vi trenger avdødes pass og navn på mottaker av kisten i hjemlandet.
Vennligst kontakt oss for å gjøre en avtale.
Ta kontakt på vår døgnåpne telefon (0047) 45044280  

 

 

Minnebok

Alle pårørende får tilbud om en minnebok. Minneboken inneholder bilde av dødsannonsen, programheftet og fotografier av kisten og alle blomstene.

 

Dødsannonsen

Dødsannonsen er en kunngjøring og bekreftelse fra de etterlate om at døden har funnet sted, og til å si noe kort om de pårørendes forhold til avdøde. Dødsannonsen brukes også til å informere om tid og sted for gravferden, derfor bør annonsen trykkes så snart tidspunktet er bestemt. Ønsker de etterlatte at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted. Avdøde kan også ha bedt om at dødsfallet ikke kunngjøres. Det er ikke påbud om at et dødsfall må annonseres og det er de etterlatte som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfallet.