Når noen dør

 

Det er vanlig å ta kontakt med begravelsesbyrået i løpet av det første døgnet etter dødsfallet. Da avtaler vi tid for det første planleggingsmøtet. Ved dødsfall hjemme eller ved institusjoner hvor avdøde må hentes i løpet av et døgn, avtales gjerne henting først.

I samtalen snakker vi om de forskjellige mulighetene rundt gravferden, enten man ønsker begravelse eller bisettelse. Vi beregner normalt to timer til samtalen. Samtalen er uforpliktende og vi gir alltid et prisoverslag etter samtalen.

Her er noe av det vi ofte snakker om under samtalen, eller som skjer i uken etter dødsfallet.

Før og etter seremonien
Kiste med utstyr, eventuelt urne
Henting av avdøde, stell og nedlegging i kiste
Transport og overføring av kisten.
Syning (visning) med eventuell båreandakt
Dødsannonser
Melding av dødsfallet til offentlige kontorer
Gravferdsstønad (NAV)
Planlegging og tilrettelegging av seremoni
Kontakt med gravlund/kirkegård om gravstedet
Annen generell informasjon og rådgivning
Planlegging av seremonien
Type seremoni; bisettese eller begravelse, livssyn
Tid og sted for seremoni og seremoniledelse
Innslag i seremonien, organist, solister og andre medvirkende
Blomster og pynting i kirken, kapellet eller seremonirommet
Sanghefter
Eventuell donasjon
Minnesamvær
Midlertidig gravtegn ved ny kistegrav

Gravferd: Bisettelse (kremasjon) eller begravelse
Det er de nærmeste pårørendes ansvar å ordne med gravferden. I de tilfellene hvor avdøde selv har uttrykt spesielle ønsker for gravferden, bør disse respekteres. Dersom avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, er det de pårørende som avgjør om det skal være begravelse eller kremasjon. Vi kan gi en orientering om de hensyn som bør vektlegges. Gravferden finner vanligvis sted i løpet av 10 dager etter dødsfallet. Dette følger av gravferdsloven.

Dødsannonse
Annonsen kan rykkes inn etter at tid og sted for gravferden er fastlagt. Vi hjelper til med utforming, innhold og oversendelse av annonsen til avisene. Noen ønsker å la gravferden foregå i stillhet og annonsere i etterkant av seremonien.

Å se den avdøde
Erfaring fra sorgarbeid viser at mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se den døde i rolige omgivelser, spesielt hvis dødsfallet kom brått og uventet. Om dette synes vanskelig, kan en samtale om det gjøre det lettere. Avdøde kan eventuelt ha på eget tøy. En “visning” eller “syning” avtales ofte med byrået, gjerne i forbindelse med overføring fra sykehus til kapell eller kirke. Det kan være båreandakt eller en annen minnestund i forbindelse med visningen. Personer som ikke ønsker å se den døde, respekteres for dette. Det er den enkelte som skal leve videre med sitt valg.

Melding om dødsfall til Lensmann eller til Tingretten
Ved dødsfall må dette meldes til Lensmann eller til Tingretten. Vi melder normalt dødsfallet, etter fullmakt fra pårørende.
Ved usikkerhet om skifteform anbefales familien å kontakte Tingretten.