Konferanse

 

 

Ved dødsfall er det mange pratiske detaljer som må ordnes. Enkelte føler at sorgen er mer enn nok å forholde seg til. Vi i gravferdsbyrået vil gjøre vårt beste for å hjelpe og tilrettelegge alt det praktiske etter ønsker og behov. I konferansen med de pårørende formidler vi å fastsetter tidspunkt og sted for bisettelse / gravferd, samtidig går vi igjennom alle de praktiske ting vedr. gravferden.
Skjemaer som skal fylles ut:
Melding om dødsfallet til Tingrett/Lensmann (vedr. arv og skifte).
Melding til politiet
Melding til kirkegårdsmyndighetene
Melding til prest / taler eller andre som skal lede seremonien.
Evt. søknadspapirer vedr. gravferdshjelp, fullmakter osv
Praktiske spørsmål som avklares i konferansen:
Tid og sted for gravferd / bisettelse
Gravsted
Salmer, sanger, musikk og eventuelle solistinnslag
Bestilling av program; type og antall
Ønske om syning av avdøde / følge kisten til gravlund / krematoriet
Blomsterdekoreringen på båren og i kapellet / kirken
Valg av kiste
Egne klær eller bruk av svøp som følger kisten
Informasjon om hvor de pårørende går inn i kapellet/kirken, når man skal møte opp og hvilken side man skal sitte på i kapellet/kirken.